Дошкільний навчальний заклад ”Казка”
місто Чоп, Закарпатська область

Методична робота

 

 

                          Сильним і досвідченим є педагог,
який вміє аналізувати свою роботу.

В. Сухомлинський

 

Методична робота закладу

В умовах реформування національної системи освіти України важливого значення набуває організація методичної рботи в дошкільних навчальних закладах.

МЕТА:

- допомогти педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку;
- вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня педагогічних кадрів;
- активізація творчого потенціалу;
- формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються.

 

Вирішити ці багатопланові завдання педагогів можна через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально врахують їхні потреби, запити та інтереси.

 

ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ДНЗ Є:
-  підвищення соціально – психологічної культури працівників;
- вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
- підтримка ділового тонусу педагогів;
- стимулювання розвитку ініціативи, творчого пошуку;
-  створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, підвищення комп’ютерної грамотності.

 

РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВЕДЕТЬСЯ ЗГІДНО РІЧНОГО ПЛАНУ

План спрямований на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.

Педколектив ДНЗ працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.

Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються

- охорона, зміцнення здоров`я дітей;

-забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.

- створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у   педколективі;
- знайомство і впровадження інноваційних освітніх технологій;
- підвищення професійної компетентності вихователів;
- вивчення особистісних особливостей вихователів для кращої організації їх роботи.

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ:

- здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;
- вживати заходи по організації роботи з дітьми п’ятирічного віку;
- здійснювати методичний супровід впровадження  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
- впровадження в роботу дошкільного навчального закладу експериментальної  та інноваційної діяльності, у тому числі інклюзивної освіти, нових форм організації дошкільної освіти.

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ  ДНЗ:

- здоровязбережувальний напрямок;
- природознавчий напрямок;
- соціально – моральний, та духовний розвиток;
- підготовка дітей до навчання у школі.


ПЕДКОЛЕКТИВ КЕРУЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ ДЕРЖАВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ:
- Конституція України;
- Закон України “Про освіту”;
- Закон України “Про дошкільну освіту”;
- Закон України “Про мови”;
- Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті;
- Конвенція про права дитини;
- Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку державності;
- Положення про дошкільний навчальний заклад;
- Положення про психологічну службу системи освіти України.

- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні;

- Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Логін: *

Пароль: *