Дошкільний навчальний заклад ”Казка”
місто Чоп, Закарпатська область

Сторінка музкерівника

 ШАНДОР БРІГІТТА ФЕДОРІВНАШАНДОР БРІГІТТА ФЕДОРІВНА

Музичний керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЄДНАННЯ МУЗИКИ І ФІЗИЧНИХ ВПРАВ

 

 

ВПЛИВ МУЗИКИ НА ПСИХІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТИНИ

Музика володіє сильним психологічним впливом на людину. Вона впливає на стан нервової системи (заспокоює, розслаблює чи, навпаки, розбурхує, збуджує), викликає різні емоційні стани (від умиротворення), спокою та гармонії до неспокою, пригніченості або агресії). У зв'язку з цим важливо звернути увагу на те, яку музику слухаєте ви і ваші діти.

 

Збуджуюча, гучна музика, що виражає агресивний настрій, позбавляє людину (і дорослого, і дитини) стану врівноваженості, спокою, а при певних умовах (наприклад, на рок-концертах) спонукає до руйнівних дій. Особливо протипоказана така музика гіперзбудливості, розгальмованих дітям зі слабким контролем, тому що вона підсилює прояви негативних властивостей у поведінці дитини.

Спокійна музика, що викликає відчуття радості, спокою, любові, здатна гармонізувати емоційний стан як великого, так і маленького слухача, а також розвивати концентрацію уваги.

Музику можна використовувати перед сном, щоб допомогти з працею засинає дитині заспокоїтися і розслабитися. Коли дитина ляже в ліжко, увімкніть спокійну, тиху, мелодійну, м'яку музику і попросіть його закрити очі і уявити себе в лісі, на березі моря, в саду або в будь-якому іншому місці, яке викликає в нього позитивні емоції. Зверніть увагу дитини на те, як розслабляється і відпочиває кожна частина його тіла. Ще з давніх часів люди помітили, що людський голос і звук взагалі володіють сильним впливом. Так, звук східного духового інструменту Панг вводить змію в стан, подібний гіпнозу. Вібрації людського голосу в одному випадку мають лікувальну дію (що здавна використовувалося народними цілителями), а в іншому - заподіює людині шкоди.

Мова людини є найсильнішим чинником впливу, як на оточуючих, так і на того, хто говорить. Наш внутрішній стан, наші думки, ставлення до світу виявляються в зміст промови і в її інтонаційної забарвленням. А те, що ми говоримо і як це вимовляємо, у свою чергу відкладає відбиток на психологічному стані слухача, впливає на наші стосунки з ним. Наприклад, грубий, різкий голос дорослого може викликати у дитини сильний переляк і стан заціпеніння. Постійно роздратований, незадоволений голос говорить породжує у слухача відчуття, що його не люблять і не приймають як особистість. А відмова в чому-небудь, виголошений спокійним, м'яким, співчуваючим голосом допомагає дитині легше примиритися з незадоволеністю його бажання.

 

Музичне виховання - один із головних компонентів гармонійного і всебічного розвитку дітей дошкільного віку

Сьогодні основним завданням дошкільних навчальних закладів є гармонійний розвиток дітей, формування їхнього творчого потенціалу, креативної особистості, створення умов для їхньої самореалізації. Тому розвивальним середовищем у дошкільному навчальному закладі можна вважати таке, що спрямовує пізнавальну активність дітей на сприймання прекрасного, емоційний відгук на красу навколишнього світу, на вміння помічати, бачити, чути й шанувати цю красу, на формування бажання та вміння відтворювати її різними мистецькими засобами, зокрема засобами музичного мистецтва.

Основною формою музичного виховання у дитячому садку являються музичні заняття, які мають бути систематичними, спрямованими на всебічний розвиток дошкільників та формування їхніх музичних здібностей.

Фундаментальні цілі музичного виховання:

 • забезпечення систематичного творчого розвитку кожної дитини;
 • формування естетичного ставлення дітей до навколишнього світу;
 • активізацію засвоєння дітьми музичних знань і уміння використовувати їх у самостійній творчій діяльності.
 • Створення атмосфери позитиву, довіри, взаємоповаги в дитячому колективі тощо.

Музичне заняття істотно відрізняється від решти занять у дитячому садку.

Основними видами діяльності на музичному занятті є:

 • вокально-хорова робота;
 • слухання музики;
 • музикування;
 • музично-дидактичні ігри;
 • фонічні вікторини;
 • музично-ритмічні вправи. 

Одним із видів музикування на заняттях музики є гра в оркестрі. Для проведення цього виду діяльності використовуються найпростіші музичні інструменти: барабани, бубни, дзвіночки, трикутники, сопілки.

Під час гри в оркестрі діти мають змогу:

 • засвоювати музичну грамоту;
 • практикувати ансамблеву гру;
 • розвивати тембровий, ритмічний, звуковисотний слух;
 • розвивати вміння використовувати засоби музичної виразності тощо.

 

Проведення свят та розваг 

Дитяче свято є важливим компонентом процесу комплексного всебічного цілеспрямованого розвитку та виховання дитини. Воно є саме таким культурно-освітнім середовищем, що якнайліпше стимулює розвиток психічного комплексу (уяви, уваги, пам'яті, мислення), активізує мовлення та комунікативні здібності дитини, удосконалює координацію її рухів у просторі, підвищує вправність в оперуванні реквізитом, а також пропагує провідні гуманістичні ідеї та загальнокультурні цінності людства. Повноцінне ефективне свято для дітей має бути не лише розважальним, а й розвивальним, повчальним, гуманістично і культурно спрямовуючим.

Мета проведення свят та розваг:

 • забезпечення стабільного позитивного фону, показ дитині різноманітних емоцій та відчуттів;
 • закріпити і ствердити сформовані морально-етичні переконання, цінісні орієнтири та установки дитини;
 • підвищити рівень самосвідомості, самозначущості дитини завдяки реалізації виконавських та імпровізаційно-творчих її здібностей і позитивної оцінки її діяльності;
 • розширити обізнаність дитини про явища дійсності;
 •  розвивати вміння дітей гратися в колективі , закріплювати знання дітей про свята у різні пори року
 • формувати вміння відтворювати дії ,які належать тому чи іншому персонажу, професії , сформувати знання та запас дій методом проведення попередньої роботи з дітьми;
 • залучати дітей до активних дій у грі , які сприяють відпрацюванню навичок спілкування;
 • формувати вміння розподіляти ролі та діяти згідно них;
 • розвивати у дітей почуття вдячності за працю дорослих,бажання надати посильну допомогу;
 •  розвивати вміння застосовувати отриманні знання в колективній , творчій грі;
 • розвивати дитячу фантазію та уяву, навчати діяти з різними предметами, знати їх назву та призначення;
 • виховувати самостійність, активність , вміння допомагати один одному , товариські стосунки.


 

Консультація для батьків


Тема: «Використання творчих завдань під час музичних занять»
Використання творчих завдань художньо - естетичного спрямованості передбачає комплексне використання таких видів мистецтва , як музика , література та образотворче мистецтво. Така організація навчання допоможе подолати однобокість і фрагментарність мислення , емоційну зрідненість,які викликані роз’єднаністю художньо – естетичних предметів.
Розвиток творчої особистості має здійснюватися на основі інтенсивного оволодіння знаннями, уміннями і навичками, тобто одне повинно сприяти інтенсифікації іншого. У навчальному процесі музичний керівник повинен використовувати як творчі , так і репродуктивні завдання.

Практичні рекомендації:
Для розвитку ритмічного відчуття можна використовувати такі завдання:
1. Придумувати слова у заданому ритмі.
2. Створити ритмічну відповідність на ритмічне запитання.
3. Гра «Відгадай пісню за ритмом»
4. Імпровізувати ритмічний малюнок.
5. Передати на ударних інструментах ритмічний малюнок загадки і створити до неї відповідь. Наприклад: «Хто у лісі стукотить» - «Тук – тук? (дятел)
6. Читати вірш з пропусками, під час яких необхідно простукати або проплескати придуманий ритм.

Для розвитку ладового , звуковисотного та інтонаційного слуху можна використовувати наступні завдання:
1. Створити мелодію імені.
2. Гра «Музична казка». Діти придумують звуки , які можна почути в лісі, а також персонажів казок, з якими можна зустрітись під час «Музичного мандрування»
3. Імпровізація:
• У діалогах (Дітям пропонують дитячі вірші , у тексті яких є діалог, який необхідно озвучити)
• У створенні музичних фраз,певних у своєму виразному змісті.
Початок мелодії музичний керівник імпровізує сам на склад «Ля». Дітям необхідно продовжити музичну фразу. До роботи може підключитись вся група , таким чином з’являється «Музичний ланцюжок»
4. Передати інтонацією різні почуття : сум, радість,упевненість,спокій.

Творчі завдання для розвитку художньо – образних уявлень і виконавських здібностей під час гри на дитячих музичних інструментах.

1. Проілюструвати вірш або маленьку історію музично шумовим супроводом, який включав би певний ритмічний малюнок.
2. Створити музичні ілюстрації до казки , запропонованої музичним керівником.
3. У ситуації «Коли б я був композитором» визначити виражальні засоби для передбачуваного твору (наприклад «Пташина полька», «Сумний настрій»
4. Створити звукові сигнали (Наприклад:Машин, цокання годинника),що утворюють характерну інтонацію.

У міру оволодіння знаннями , уміннями та навичками, слід поступово включати в процес навчання творчі завдання художньо – естетичного спрямованості, які мають бути, по – перше, комплексними,охоплювати такі види мистецтва, як музика, література, образотворче мистецтво; по – друге, багатофункціональними,тобто не тільки забезпечувати досягнення поставленої дидактичної мети , а й сприяти формуванню та розвитку якостей творчої особистості; по-третє, не потребувати для свого виконання великих часових затрат.


Анкета для батьків.
Здібна?Обдарована?Талановита?


1. Моя дитина ініціативна, жвава, рухлива.
2. Її інтереси і захоплення досить постійні.
3. Її зацікавленість урівноважена.
4. Порівняно з однолітками виявляє інтерес і потяг (активно виражений) до мистецтва , літератури, спорту природи, моделювання ,техніки.(Підкреслити або записати)
5. Має не більше двох друзів( постійних), причому старших від себе.
6. Її цікавить усе загадкове , таємниче і навіть незрозуміле.
7. Любить багато запитувати , наполеглива в одержанні вичерпних відповідей.
8. Її мова розвинена , дитина має великий запас слів, добре розуміє і вміло
використовує його.
9. Переважно намагається знайти самостійне рішення в тих або інших ситуаціях, обставинах.
10. Не задовольняється поверховим поясненням і такими ж відповідями на свої численні запитання.
11. Намагається дотримуватися власного погляду на ті або інші події,незважаючи ні на які обставини та обіцянки.
12. Обов’язково (завжди) реагує на все нове.
13. Розпочату справу практично завжди намагається довести до кінця.
14. У суперечках відстоює власну думку, не хоче визнавати загальноприйняті погляди.
15. У непередбачених і складних ситуаціях бере на себе роль лідера.
16. Має помітну схильність до якогось виду діяльності або до предмета(Групи предметів,іграшок,книжок)
17. Настирлива,вперта,рішуча в досягненні бажаної мети.
18. Виявляє неприховану потребу в підтримці дорослих.
19. Легко знаходить і завжди має досить багато друзів.
20. Ставить багато запитань, переважно з кола своїх захоплень та інтересів.
21. На багатьох справляє враження не за віком старшої.
22. Нерідко виявляє риси егоїзму або навіть безпричинної агресії.
23. Знає собі ціну і своє покликання.
24. Легко і часто відволікається і залишає розпочату справу(заняття) гру.
25. Майже однаковою мірою цікавиться гуманітарними і технічними питаннями.

Якщо на запитання 1,6,12,18,24 Ви відповіли «так», ваша дитина загалом здібна.
За умови негативних відповідей на запитання 18,24. Запишіть відповіді на запитання 2,3,7,10,11,13,16,17,19,20,22. Якщо всюди буде «так» , є серйозні підстави гадати , що дитина буде по – справжньому обдарована. Коли й на останні запитання 4,5,6,9,14,15,21,23,25, відповіді позитивні , це може свідчити про ознаки яскравої обдарованості , навіть таланту.

 

Логін: *

Пароль: *